2016./2017.m.g. Ziemas uzņemšana BUNĪI notiek šādās studiju programmās:

Studiju līmenis Studiju programma Studiju ilgums (gados) Studiju maksa,
EUR gadā
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas Nekustamā īpašuma pārvaldība
Pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās studijas
(N)
N – 2,5 N – 1000
Bakalaura profesionālās studijas Nekustamā īpašuma pārvaldība
Bakalaura profesionālās studijas
(N)

N – 5 (5,5)

N – 2,5 (ar Namu pārvaldnieka kvalifikāciju)

N – 1100
Maģistra profesionālās studijas Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Maģistra profesionālās studijas
(N)
N – 2 vai 3 N – 1300

N – nepilna laika (neklātienes) studijas.