Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija

Pamatlietas, ko apgūsi

Studiju priekšmetus, kas saistīti ar reģionu attīstību un pilsētekonomiku, to saimniecību un infrastruktūru, kā arī sociālās un tiesiskās jomas priekšmetus.

Apgūsi arī padziļinātas zināšanas par teritoriju attīstības ekonomiskiem un inženiertehniskiem aspektiem un urbanizācijas procesa ietekmi uz reģionu attīstību

Iespējamais studiju turpinājums

Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās pilsētu un reģionu inženierekonomikas, ekonomikas, vadības, administrēšanas, u.tml. jomās

Karjera

Varēsi strādāt par attīstības plānošanas inženieri valsts, pašvaldību un starptautiskās institūcijās, komercsabiedrībās un nevalstiskajās organizācijās, atbildēt par teritoriju attīstības jautājumiem, urbanizācijas problēmu risināšanu, reģionālās attīstības politikas izstrādāšanu un īstenošanu

Mūsdienās, attīstoties urbanizācijas procesam, aizvien aktuālāka kļūst pilsētu kā reģionu attīstības centru nozīme. Programmā Tu apgūsi inženierzinātņu, ekonomikas, vadībzinātnes, arhitektūras un teritoriju plānošanas, kā arī vides zinātnes studiju priekšmetus. Tu būsi gatavs darbam jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, kura darbība saistīta ar attīstības plānošanu

Programmas veids un līmenis

Bakalaura profesionālo studiju programma

Programmas īstenošanas forma

Pilna laika

Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā

Pieejamas 15 budžeta vietas

Prakse