Pilsētu un reģionu inženierekonomika

Apgūstamie priekšmeti

 • Makroekonomikas un mikroekonomikas analīze
 • Reģionālā pārvaldība
 • Pilsētu ekonomika un sociālā vide
 • Reģionālā infrastruktūra
 • Energoapgādes ilgtspējīga attīstība
 • Arhitektūras socioloģija
 • ES līdzfinansēto projektu vadīšana
 • u.c. nozarei atbilstoši priekšmeti

Iespējamais studiju turpinājums

 • Studijas doktorantūrā

Karjera

Programmas absolventi strādā:

 • Valsts institūcijās
 • Pašvaldībās
 • Tautsaimniecības nozarēs ekonomikas jomā
 • Privātā sektorā

Programma sniedz maģistra profesionālo izglītību pilsētu un reģionu attīstības jomā, sagatavo sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj pieņemt inženiertehniski pamatotus ekonomiskus lēmumus, plānot un koordinēt teritoriju attīstības ekonomiskos un pārvaldības procesus, kā arī veikt pētniecības darbu

Programmas veids un līmenis

Maģistra profesionālo studiju programma

Programmas īstenošanas forma

Pilna laika un nepilna laika (neklātienes)

Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā

Pieejamas 22 budžeta vietas

Prakse

Īstenošanas valoda

Latviešu, angļu