Nekustamā īpašuma pārvaldība

Pamatlietas, ko apgūsi

Kvalifikācijai nepieciešamās zināšanas namu pārvaldīšanā, uzturēšanā un apsaimniekošanā; renovācijas un rekonstrukcijas darbu, namu energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu, inženiertehnisko sistēmu uzturēšanas plānošanā un organizēšanā; finanšu un juridisko dokumentu sastādīšanā un kontrolē, u.c.

Iespējamais studiju turpinājums

Bakalaura vai otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmās vadības un administrēšanas, kā arī nekustamā īpašuma jomā, piemēram, bakalaura profesionālo studiju programmā «Nekustamā īpašuma pārvaldība»

Karjera

Varēsi strādāt par namu pārvaldnieku, risināt ar īpašuma administratīvo vadību, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, uzturēšanu, izmantošanu, vērtēšanu, grāmatvedības un cita veida uzskaiti saistītos jautājumus, pārzināsi tiesiskās normas, dzīvokļu, nodokļu, darba likumdošanu, komerciālo darbību – līgumsaistību izpildi, veicot komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, nomas, īres, apdrošināšanas līgumu izpildi, īpašumu fizisko vadību – nekustamā īpašuma, dzīvokļa, mājas, zemes rehabilitāciju, atjaunošanu un saglabāšanu

Studiju programma izveidota sadarbībā ar nozares profesionālajām organizācijām tā, lai Tu iegūtu vispusīgas zināšanas namu pārvaldībā un prastu tās lietot praktiskajā darbā.

Namu pārvaldīšana ir daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana, kas ietver ļoti daudzas funkcijas ēkas fiziskā stāvokļa uzturēšanā, lietošanā un ēkas dzīves cikla pagarināšanā

Programmas veids un līmenis

Pirmā līmeņa profesionālo studiju programma

Programmas īstenošanas forma

Pilna laika un nepilna laika (neklātiene)

Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā

Pieejamas 3 budžeta vietas

Prakse