Nekustamā īpašuma pārvaldība

Pamatlietas, ko apgūsi

Zināšanas nekustamā īpašuma pārvaldīšanā un attīstībā, darījumu vadīšanā un nekustamā īpašuma vērtēšanā; būvniecības inženierekonomikā; tāmēšanā; ēku un būvju ekspluatācijā; investīciju projektu efektivitātes ieguldījumiem nekustamajā īpašumā; energoefektīvo procesu vadīšanā; finanšu un juridisko dokumentu sastādīšanā un kontrolē, u.c.

Iespējamais studiju turpinājums

Maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās vadības, administrēšanas, ekonomikas u.tml. jomās

Karjera

Varēsi strādāt par nekustamā īpašuma ekonomistu, pārvaldnieku vai nekustamā īpašuma vērtētāju valsts un pašvaldību iestādēs, komercsabiedrībās, nevalstiskajās, starptautiskajās un nacionālajās organizācijās, kas darbojas dažādu īpašumu jomās

Programma garantē teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu par būvniecību, būvuzņēmējdarbību, nekustamo īpašumu, kas ļaus Tev sākt nekustamā īpašuma ekonomista vai nekustamā īpašuma pārvaldnieka, vai nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālo darbību

Programmas veids un līmenis

Bakalaura profesionālo studiju programma

Programmas īstenošanas forma

Pilna laika un nepilna laika (neklātiene)

Budžeta vietas 2018./2019. studiju gadā

Pieejamas 8 budžeta vietas

Prakse