The Eduniversal Best Masters Ranking reitings (2016/2017)

Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta realizētajās nekustamā īpašuma pārvaldības maģistra, bakalaura un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās tiek nodrošināta starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātniskā pētniecība, augstākā izglītība, tehnoloģiju un inovāciju pārnese, un sagatavoti starptautiskajā darba tirgū pieprasīti un konkurētspējīgi augstas kvalitātes speciālisti būvuzņēmējdarbībā un nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, darījumu vadīšanas un vērtēšanas jomās, kas strādā ne tikai reģionālajā tirgū, bet arī starptautiskajā tirgū.

2016./2017.m.g. The Eduniversal Best Masters Ranking reitingā maģistra profesionālā studiju programma «Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana» ierindota 34 vietā starp 100 labākajām studiju programmām pasaulē nekustamo īpašumu jomā.

Personai, kas nodarbojas ar nekustamā īpašuma darījumiem – inženierekonomisko vērtēšanu, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, investīciju piesaistīšanu u.c., jābūt kompetentai visos jautājumos, kas saistīti ar īpašuma administratīvo vadību, apsaimniekošanu, pārvaldīšanu, uzturēšanu, izmantošanu, vērtēšanu, grāmatvedības un cita veida uzskaiti, tiesisko normu ievērošanu, dzīvokļu, nodokļu, darba likumdošanu, komerciālo darbību – līgumsaistību izpildi, veicot komunālo pakalpojumu nodrošināšanu, nomas, īres, apdrošināšanas līgumu izpildi, īpašumu fizisko vadību – nekustamā īpašuma attīstību, dzīvokļa, mājas, zemes atjaunošanu un saglabāšanu.

Atsauce uz reitingu atrodama ŠEIT.