2016./2017.m.g. BUNĪI uzņem studentus šādās studiju programmās:

Studiju līmenis Studiju programma Studiju ilgums (gados) Budžeta vietu skaits
(dienas nodaļā)
Studiju maksa,
EUR gadā
1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studijas Nekustamā īpašuma pārvaldība
Pirmā līmeņa (koledžas) profesionālās studijas
(D, N)
D – 2

N – 2,5

5 D – 1550

N – 1000

Bakalaura akadēmiskās vai profesionālās studijas Ekonomika
Bakalaura akadēmiskās studijas
(D, N, V)
D – 3

N, V – 4

 17 D – 1650

V – 1240

N – 1100

Nekustamā īpašuma pārvaldība
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D – 4 (4,5)

N – 5 (5,5)

 8
Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija
Bakalaura profesionālās studijas
(D, N)
D – 4

N – 5

16
Maģistra akadēmiskās vai profesionālās studijas Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Maģistra profesionālās studijas
(D, N)
D – 1,5 vai 2

N – 2 vai 3

 8 D – 1860

N – 1300

Ekonomika
Maģistra akadēmiskās studijas
(D)
D – 2 12 D – 1860
Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Maģistra profesionālās studijas
(D, N)
 D – 1,5

N – 2 vai 3

25 D – 1860

N – 1300

D – pilna laika (dienas) studijas, N – nepilna laika (neklātienes) studijas, V – nepilna laika (klātienes) studijas.