Pilota projekts TESLA LAB

Aprites ekonomikas pieeja atkārtotas izmantošanas laboratorijas testēšanai