BUNĪI uzņem studentus šādās studiju programmās

2021./2022. mācību gadā