Rīgas Tehniskā universitātes

IEVF BŪVUZŅĒMĒJDARBĪBAS UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA EKONOMIKAS INSTITŪTS

2019./2020.m.g. BUNĪI uzņem studentus šādās studiju programmās:

Studiju līmenis Studiju programma Iegūstamais grāds/kvalifikācija Studiju maksa (EUR gadā) Uzņemšanas termiņš
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Maģistra profesionālās studijas Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana Prof. maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un NĪ* ekonomista kvalifikācija** vai Būvniecības tāmju inženiera kvalifikācija**** D – 2050

N*** – 1400

Studijām par valsts budžeta līdzekļiem:

Dokumentu iesniegšana: no 2. līdz 9. jūlijam uz valsts budžeta finansētām vietām:

2., 3., 4., un 8.jūlijā no plkst. 16.00-19.00

5., 6., un 9.jūlijā no plkst. 10.00-13.00

Dokumentu iesniegšana  studijām par valsts budžeta līdzekļiem notiek Ķīpsalas ielā 6 – 117 VAI ja, esi RTU bakalaura absolvents, tad pieteikumu var iesniegt ORTUS portālā, neierodoties klātienē!!!

Studijām par maksu (pilna laika un nepilna laika, neklātienē): no 2. jūlija līdz 13. septembrim.

Dokumentu iesniegšana studijām par maksu notiek klātienē:

no 02.07. līdz 9.07. – Ķīpsalas ielā 6 – 117

no 10.07. līdz 13.09. no plkst. 9.00-18.00 (darba dienās)  – Āzenes iela 6, Rīga (1.stāvs, Uzņemšanas komisijā)

5% vai 10 % atlaide no gada maksas RTU bakalaura absolventiem

Bakalaura profesionālās studijas Nekustamā īpašuma pārvaldība Prof. bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā un NĪ*  pārvaldnieka vai NĪ*  ekonomista, vai NĪ*  vērtētāja kvalifikācija D – 1750

N*** – 1200

Studijām par valsts budžeta līdzekļiem: Elektroniskā pieteikšanās no 25. jūnija portālā www.latvija.lv/studijas.

Pieteikšanās, dokumentu uzrādīšana un pieteikumu apstiprināšana pieņemšanas punktos ir obligāta no 2. jūlija līdz 9. jūlijam:

no 2., 3., 4. un 8. jūlijā no plkst. 9.00-19.00,

5. un 9. jūlijā no plkst. 9.00-18.00,

sestdien 6. jūlijā no plkst. 9.00-13.00

Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē Uzņemšanas komisijā, līdzi jāņem (oriģinālu jāuzrāda):

1.       Derīga pase vai personas apliecība;

2.       Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;

3.       Pielikums – sekmju izraksts;

4.       CE sertifikāti;

5.       Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu.

Reģistrācijas maksas apmaksu 35€ apmērā var veikt portālā www.latvija.lv/studijas vai klātienē uzņemšanas punktā skaidrā naudā.

Konkursa rezultātu apstiprināšana (1. un 2. kārta) no 12. jūlija plkst. 16.00 līdz 16. jūlija plkst. 16.00

Portālā www.latvija.lv; Zvanot uz tālruni + 371 67089003;

Informācija par konkursa rezultātiem reflektantiem – 16. jūlijā plkst. 19.00 e-pastā vai īsziņas veidā.

Reģistrēšanās pilna laika (klātiene) un nepilna laika (klātienes un neklātienes) studijām par maksu no 2. jūlija līdz 13. septembrim RTU SSD Uzņemšanas komisijā:

no 2.-9.jūlijam Ķīpsalas ielā 6, Rīgā – 115./116. telpā:

no 2., 3., 4. un 8. jūlijā no plkst. 9.00-19.00,

5. un 9. jūlijā no plkst. 9.00-18.00,

sestdien 6. jūlijā no plkst. 9.00-13.00

no 10.07. līdz 13.09. no plkst. 9.00-18.00 (darba dienās)

Āzenes iela 6, Rīga (1.stāvs, Uzņemšanas komisijā)

Studiju maksas priekšapmaksa pamatstudiju studiju programmu reflektantiem jāveic līdz 13. septembrim!

Pirmā līmeņa studijas Nekustamā īpašuma pārvaldība Namu pārvaldnieka kvalifikācija D – 1650

N*** – 1100

Teritorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Maģistra profesionālās studijas Pilsētu un reģionu inženierekonomika

 

Profesionālais maģistra grāds ekonomikā (pēc 2 gadu ilgām studijām); profesionālais maģistra grāds ekonomikā un ekonomista kvalifikācija (pēc 3  gadu ilgām studijām) D – 2050

N*** – 1400

Studijām par valsts budžeta līdzekļiem:

Dokumentu iesniegšana: no 2. līdz 9. jūlijam uz valsts budžeta finansētām vietām:

2., 3., 4., un 8.jūlijā no plkst. 16.00-19.00

5., 6., un 9.jūlijā no plkst. 10.00-13.00

Dokumentu iesniegšana  studijām par valsts budžeta līdzekļiem notiek Ķīpsalas ielā 6 – 117 VAI ja, esi RTU bakalaura absolvents, tad pieteikumu var iesniegt ORTUS portālā, neierodoties klātienē!!!

Studijām par maksu (pilna laika un nepilna laika, neklātienē):

no 2. jūlija līdz 13. septembrim.

Dokumentu iesniegšana  studijām par maksu  notiek klātienē:

no 02.07. līdz 9.07. – Ķīpsalas ielā 6 – 117

no 10.07. līdz 13.09. no plkst. 9.00-18.00 (darba dienās)  – Āzenes iela 6, Rīga (1.stāvs, Uzņemšanas komisijā)

5% vai 10% atlaide no gada maksas RTU bakalaura absolventiem

Maģistra akadēmiskās studijas Ekonomika Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā D – 2050
Bakalaura profesionālās studijas Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija

 

Bakalaura profesionālais grāds reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā un Attīstības plānošanas inženiera kvalifikācija D – 2150 Studijām par valsts budžeta līdzekļiem: Elektroniskā pieteikšanās no 25. jūnija portālā www.latvija.lv/studijas.

Pieteikšanās, dokumentu uzrādīšana un pieteikumu apstiprināšana pieņemšanas punktos ir obligāta no 2. jūlija līdz 9. jūlijam:

no 2., 3., 4. un 8. jūlijā no plkst. 9.00-19.00,

5. un 9. jūlijā no plkst. 9.00-18.00,

sestdien 6. jūlijā no plkst. 9.00-13.00

Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē Uzņemšanas komisijā, līdzi jāņem (oriģinālu jāuzrāda):

6.       Derīga pase vai personas apliecība;

7.       Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;

8.       Pielikums – sekmju izraksts;

9.       CE sertifikāti;

10.    Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu.

Reģistrācijas maksas apmaksu 35€ apmērā var veikt portālā www.latvija.lv/studijas vai klātienē uzņemšanas punktā skaidrā naudā.

Konkursa rezultātu apstiprināšana (1. un 2.kārta) no 12. jūlija plkst. 16.00 līdz 16. jūlija plkst. 16.00.

Portālā www.latvija.lv; Zvanot uz tālruni + 371 67089003;

Informācija par konkursa rezultātiem reflektantiem – 16. jūlijā plkst. 19.00 e-pastā vai īsziņas veidā.

Reģistrēšanās pilna laika (klātiene) un nepilna laika (klātienes un neklātienes) studijām par maksu no 2. jūlija līdz 13. septembrim RTU SSD Uzņemšanas komisijā:

no 2.-9.jūlijam Ķīpsalas ielā 6, Rīgā – 115./116. telpā:

no 2., 3., 4. un 8. jūlijā no plkst. 9.00-19.00,

5. un 9. jūlijā no plkst. 9.00-18.00,

sestdien 6. jūlijā no plkst. 9.00-13.00

no 10.07. līdz 13.09. no plkst. 9.00-18.00 (darba dienās)

Āzenes iela 6, Rīga (1.stāvs, Uzņemšanas komisijā)

Studiju maksas priekšapmaksa pamatstudiju studiju programmu reflektantiem jāveic līdz 13. septembrim!

Bakalaura akadēmiskās studijas Ekonomika Sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā D – 1750

N*** – 1200

*NĪ – nekustamā īpašuma

**NĪ ekonomista kvalifikāciju iegūst akadēmisko bakalaura studiju absolventi

***N – neklātienes jeb nepilna laika studijas

****Būvniecības tāmju inženiera kvalifikācija

Kontaktinformācija

RTU BUNĪ institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanas un ekonomikas katedra

RTU BUNĪ institūta Teritorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra

Pieteikšanās nepilna laika neklātienes studijām, kā arī pilna laika maksas klātienes studijām notiek visās programmās līdz 13. septembrim.
Studiju priekšapmaksa jāveic līdz 13. septembrim.

RTU Uzņemšanas komisija

Pieņemšana darba dienās līdz 13. septembrim no plkst. 9 līdz 18.
Uzņemšanas komisijas pieņemšanas laiks ir aplūkojams: ŠEIT