2017./2018.m.g. BUNĪI uzņem studentus šādās studiju programmās:

Rīgas Tehniskā universitātes

IEVF BŪVUZŅĒMĒJDARBĪBAS UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA EKONOMIKAS INSTITŪTS

uzņem studētgribētājus šādās studiju programmās:   

Studiju līmenis Studiju programma Iegūstamais grāds/kvalifikācija Studiju maksa (EUR gadā) Uzņemšanas termiņš
Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Maģistra profesionālās studijas Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana Prof. maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā un NĪ* ekonomista kvalifikācija** vai Būvniecības tāmju inženiera kvalifikācija**** D – 1900

N*** – 1300

Studijām par valsts budžeta līdzekļiem:

Dokumentu iesniegšana: no 4. līdz 11. jūlijam uz valsts budžeta finansētām vietām:

5., 7. un 10.  jūlijā  no plkst. 10-13

4., 6.  un 11.  jūlijā no plkst. 16-19

Dokumentu iesniegšana  studijām par valsts budžeta līdzekļiem notiek Ķīpsalas ielā 6 – 117

Studijām par maksu klātienē: no 4. jūlija līdz 25. augustam.

Dokumentu iesniegšana  studijām par maksu  notiek

no 04.07. līdz 11.07. – Ķīpsalas ielā 6 – 117

no 12.07. līdz 25.08.  – Kaļķu ielā 1 – 121

Studijām par maksu neklātienē no 4. jūlija līdz 25. augustam

Dokumentu iesniegšana no plkst. 9-18 (darba dienās), Kaļķu ielā 1 – 121

Bakalaura profesionālās studijas Nekustamā īpašuma pārvaldība Prof. bakalaura grāds nekustamā īpašuma pārvaldībā un NĪ*  pārvaldnieka vai NĪ*  ekonomista, vai NĪ*  vērtētāja kvalifikācija D – 1700

N*** – 1100

Studijām par valsts budžeta līdzekļiem: Elektroniskā pieteikšanās no 26. jūnija.

Pieteikšanās, dokumentu uzrādīšana un pieteikumu apstiprināšana pieņemšanas punktos no 4. jūlija līdz 11. jūlijam no plkst. 9.00-18.00 (sestdien 8. jūlijā no plkst. 9.00-13.00)

Pieteikšanās konkursa 2. kārtai notiek no 14. jūlija līdz 18. jūlijam plkst.16.00:

Portālā www.latvija.lv; Zvanot uz tālruni + 371 67089003; Klātienē – Kaļķu ielā 1-121, Rīgā vai jebkurā no vienotās uzņemšanas punktiem:

17. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 un 18. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00

Informācija par konkursa rezultātiem reflektantiem – 18. jūlijā plkst. 19.00.

Reģistrēšanās studijām par maksu un studiju maksas priekšapmaksa jāveic no 24. jūlija līdz 25. augustam.

Studijām par maksu neklātienē: Dokumentu iesniegšana no 14. līdz 25. augustam no plkst. 10.00-17.00, 19.augustā no plkst. 10.00-14.00

Studiju priekšapmaksa jāveic līdz 25. augustam.

Dokumentu iesniegšana Kaļķu ielā 1, Rīgā

Pirmā līmeņa studijas Nekustamā īpašuma pārvaldība Namu pārvaldnieka kvalifikācija D – 1600

N*** – 1000

Teritorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Maģistra profesionālās studijas Pilsētu un reģionu inženierekonomika

 

Profesionālais maģistra grāds ekonomikā (pēc 2 gadu ilgām studijām); profesionālais maģistra grāds ekonomikā un ekonomista kvalifikācija (pēc 3  gadu ilgām studijām) D – 1900

N*** – 1300

Studijām par valsts budžeta līdzekļiem:

Dokumentu iesniegšana: no 4. līdz 11. jūlijam uz valsts budžeta finansētām vietām:

5., 7. un 10.,. jūlijā no plkst. 10-13

4., 6., un 11. jūlijā no plkst. 16-19

Dokumentu iesniegšana  studijām par valsts budžeta līdzekļiem notiek Ķīpsalas ielā 6 – 117

Studijām par maksu klātienē: no 4. jūlija līdz 25. augustam.

Dokumentu iesniegšana  studijām par maksu  notiek

no 04.07. līdz 11.07. – Ķīpsalas ielā 6 – 117

no 12.07. līdz 25.08  – Kaļķu ielā 1 – 121

Studijām par maksu neklātienē no 4. jūlija līdz 25. augustam

Dokumentu iesniegšana no plkst. 9-18 (darba dienās), Kaļķu ielā 1 – 121

Maģistra akadēmiskās studijas Ekonomika Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā D – 1900
Bakalaura profesionālās studijas Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija

 

Bakalaura profesionālais grāds reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierijā un Attīstības plānošanas inženiera kvalifikācija D – 1700

N*** – 1100

Studijām par valsts budžeta līdzekļiem: Elektroniskā pieteikšanās no 26. jūnija.

Pieteikšanās, dokumentu uzrādīšana un pieteikumu apstiprināšana pieņemšanas punktos no 4. jūlija līdz 11. jūlijam no plkst. 9.00-18.00 (sestdien 8. jūlijā no plkst. 9.00-13.00)

Pieteikšanās konkursa 2. kārtai notiek no 14. jūlija līdz 18. jūlijam plkst.16.00:

Portālā www.latvija.lv; Zvanot uz tālruni + 371 67089003; Klātienē – Kaļķu ielā 1-121, Rīgā vai jebkurā no vienotās uzņemšanas punktiem:

17. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 un 18. jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00

Informācija par konkursa rezultātiem reflektantiem – 18. jūlijā plkst. 19.00.

Reģistrēšanās studijām par maksu un studiju maksas priekšapmaksa jāveic no 24. jūlija līdz 25. augustam.

Studijām par maksu neklātienē: Dokumentu iesniegšana no 14. līdz 25. augustam no plkst. 10.00-17.00, 19.augustā no plkst. 10.00-14.00

Studiju priekšapmaksa jāveic līdz 25. augustam.

Dokumentu iesniegšana Kaļķu ielā 1, Rīgā

Bakalaura akadēmiskās studijas Ekonomika Sociālo  zinātņu bakalaura grāds ekonomikā D – 1700

N*** – 1100

*NĪ – nekustamā īpašuma

**NĪ ekonomista kvalifikāciju iegūst akadēmisko bakalaura studiju absolventi

***N – neklātienes jeb nepilna laika studijas

****Būvniecības tāmju inženiera kvalifikācija – kvalifikāciju iegūst

Kontaktinformācija

RTU BUNĪ institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanas un ekonomikas katedra

Rīga, Kalnciema iela 6  – 210, 211; Tālruņa  Nr.: +371 67089845; +371 67089033; +371 27896221; E-pasts:  buni@rtu.lv; ineta.geipele@rtu.lv; iveta.stamure@rtu.lv

 

RTU BUNĪ institūta Teritorijas attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra

Rīga, Kalnciema iela 6  – 515, 517; Tālruņa  Nr.: +371 67089318; E-pasts:  liana.caksa@rtu.lv; maija.senfelde@rtu.lv

 

Pieteikšanās nepilna laika neklātienes studijām, kā arī pilna laika maksas klātienes studijām notiek visās programmās līdz 25. augustam.
Studiju priekšapmaksa jāveic līdz 25. augustam.

RTU Uzņemšanas komisija

Uzņemšanas komisija:

Kaļķu ielā 1–121, Rīgā LV-1658

Tālrunis: +371 67089319

Whatsapp: +371 28005535

E-pasts: uznemsana@rtu.lv 

Skype: rtu_uznemsanas_komisija

Pieņemšana darba dienās līdz 25. augustam no plkst. 9 līdz 18, un sestdien, 19. augustā, no plkst. 10 līdz 14.

Uzņemšanas komisijas pieņemšanas laiks: http://www.rtu.lv/lv/studijas/uznemsana/uznemsanas-komisija