Būvuzņēmējdarbības un īpašuma vērtēšanas, darījumu un

apsaimniekošanas kompetences centrs

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA

Profesionālās pilnveides kursu programma

 • Nekustamā īpašuma ekonomika
 • Nekustamā īpašuma tiesiskie pamati
 • Komercaprēķini nekustamā īpašuma vērtēšanā
 • Kadastrs un kadastra reģistrs
 • Grāmatvedības un īpašuma uzskaites pamati, īpašums un nodokļi
 • Statistika nekustamā īpašuma vērtēšanā
 • Nekustamā īpašuma vērtēšanas metodes
 • Investīciju analīze un novērtēšana
 • Kustamās mantas vērtēšanas pamati
 • Intelektuālā īpašuma vērtēšanas pamati
 • Uzņēmējdarbības (biznesa) vērtēšanas pamati
 • Vērtēšanas īpašie gadījumi
 • Nekustamā īpašuma tirgus, situācija, struktūra, īpatnības, atdeve
 • Zemes novērtēšanas metodes
 • Zemes gabalu uzlabojumi, būvju tehniskā stāvokļa novērtējums, būvniecības un nojaukšanas izmaksas

Klausītājs saņems

Pēc pārbaudījumu sekmīgas nokārtošanas un kursa darba aizstāvēšanas klausītājs saņem:

 • RTU apliecību un sertifikātu par tālākizglītību,
 • LR Izglītības ministrijas apliecību par profesionālās pilnveides izglītību nekustamā īpašuma vērtēšanā.