Būvuzņēmējdarbības un īpašuma vērtēšanas, darījumu un

apsaimniekošanas kompetences centrs

KUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANAS ĪPATNĪBAS UN TIRGUS VĒRTĪBAS NOTEIKŠANAS PAMATNOSACĪJUMI

Profesionālās pilnveides kursu programma

  • Kustamais īpašums kā aizdevuma ķīla. Vērtēšanas pamatnoteikumi un pielietojums
  • Kustamā īpašuma vērtību veidojošie faktori: konstrukcija, materiāli, izgatavošanas tehnoloģija
  • Nolietojuma teorija: funkcionālā, fiziskā, ķīmiskā u.c. nolietojuma priekšnosacījumi
  • Transportlīdzekļu, celtniecības tehnikas, lauksaimniecības tehnikas vērtēšanas pamatnoteikumi, metodes, specifika un tehnisko ekspertīžu metodika
  • Vērtības analīze pēc pielietojuma, tās samazinošie un palielinošie faktori
  • Vērtēšanas procedūra, juridiskais nodrošinājums, estētiskie faktori, dokumentācija
  • Vērtēšanas kļūdas un to analīze

Kursu apjoms: 24 akadēmiskās stundas.