Būvuzņēmējdarbības un īpašuma vērtēšanas, darījumu un

apsaimniekošanas kompetences centrs

ĒKU APSAIMNIEKOŠANAS, ATJAUNOŠANAS UN ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANAS PROJEKTU VADĪBA

Profesionālās pilnveides kursu programma

  • Ēkas un būves. Ēku uzbūve un struktūra
  • Ēku dzīves cikls. Ēku atjaunošanas projektu vadīšana
  • Ēku inženiersistēmas
  • Ēku siltumapgāde un siltumenerģijas balance
  • Ēku energoefektivitātes paaugstināšanas tehniskie risinājumi
  • Ēku apsaimniekošana ilgtspējīgai ekspluatācijai
  • Īpašuma tiesības
  • Kvalitātes vadība būvniecībā
  • Darba aizsardzība, vides aizsardzība ugunsdrošība, elektrodrošība, pirmā palīdzība
  • Būvniecības pasākumu izmaksu noteikšana. Finanšu vadība

Kursa apjoms: 360 akadēmiskās stundas