CLI-MA

No namu pārvaldnieka par namu pārvaldnieku ar kompetencēm klimata izmaiņu mazināšanā (CLImate MAnager)