Par Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedru

Katedras vadītāja

Dr.oec., profesore Ineta Geipele

Katedras biroja administratore

Mg.oec. Iveta Stāmure

 • Pirmsākumi meklējami 1968. gada 26. jūlijā, kad uz Rīgas Politehniskā institūta Būvniecības fakultātes Būvražošanas katedras sastāva pamata tika izveidota Celtniecības ekonomikas un organizācijas katedra Inženierekonomikas fakultātes sastāvā, apvienojot jaunajā katedrā pasniedzējus, kuri specializējās būvniecības ekonomikas un organizēšanas virzienos.
 • Kopš 2005. gada Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra nodrošina speciālistu sagatavošanu tādās valstiski svarīgās būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma jomās
  • Nekustamā īpašuma attīstība,
  • Ekspluatācija un uzturēšana,
  • Pārvaldīšana un apsaimniekošana,
  • Vadīšana,
  • Vērtēšana,
  • Būvniecības inženierekonomika,
  • Būvdarbu izmaksu tāmēšana.
 • Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta sastāvā katedra atrodas kopš 2009. gada.
 • Kopš 2002. gada Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras vadītāja ir Dr.oec., RTU profesore Ineta Geipele.
 • Studiju saturs veidots sadarbībā ar nekustamo īpašumu jomas profesionāļiem
  • Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju (LNPAA),
  • Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociāciju (LANĪDA),
  • Latvijas īpašumu vērtētāju asociāciju (LĪVA).
 • 2015. gadā programmu pilnveidošanā iesaistījās Būvniecības nozares ekspertu padomes pārstāvji.
 • Katedra nodrošina studējošo teorētisko zināšanu apguvi, savukārt nozaru profesionālās asociācijas studējošajiem nodrošina praktisko apmācības daļu.

Katedras studiju programmas

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras akadēmiskais personāls:

Ineta Geipele

 • Katedras vadītāja
 • Profesore
 • Ekonomikas zinātņu doktore

Jānis Vanags

 • Profesors
 • Ekonomikas zinātņu doktors

Tatjana Tambovceva

 • Profesore
 • Ekonomikas zinātņu doktore

Sanda Geipele

 • Asociētā profesore
 • Ekonomikas zinātņu doktore

Armands Auziņš

 • Asociētais profesors
 • Ekonomikas zinātņu doktors

Gita Actiņa

 • Asociētā profesore
 • Ekonomikas doktore

Kristīne Fedotova

 • Docente
 • Ekonomikas zinātņu doktore

Antra Kundziņa

 • Docente
 • Inženierzinātņu doktore

Raja Kočanova

 • Docente
 • Vadības zinātņu doktore

Linda Kauškale

 • Docente
 • Ekonomikas zinātņu doktore

Baiba Pļaviņa

 • Pētniece
 • Sociālo zinību maģistre

Ģirts Zariņš

 • Lektors
 • MBA, Dabas zinātņu bakalaura grāds fizikā, specializācija IT

Iveta Amoliņa

 • Praktiskā docente
 • Sociālo zinību maģistre

Jānis Viesturs

 • Lektors
 • Ekonomikas maģistrs

Edgars Pudzis

 • Lektors
 • Profesionālā maģistra grāds Telpiskās attīstības plānošanā
 • Profesionālā maģistra grāds Projektu vadīšanā

Iveta Stāmure

 • Mācību biroja vadītāja
 • Profesionālā maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā

Renāte Muskate

 • Lektore
 • Profesionālā maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā

Jānis Zvirgzdiņš

 • Lektors
 • Profesionālā maģistra grāds ekonomikā

Ņikita Kočanovs

 • Lektors
 • Inženierzinātņu maģistrs
 • MBA
 • Master of Arts (M.A.) Architectural Lighting Design and Design management

Ieva Ķuze

 • Sabiedrisko attiecību speciālists projektā
 • Sociālo zinību maģistre

Kaspars Freimanis

 • Lektors
 • Dipl.Ing., Dipl.REM

Kaspars Ločs

 • Lektors
 • Dipl. Arhitektūras tehnoloģijas un būvniecības vadīšana

Katedrā izdotā mācību metodiskā literatūra

«Stratēģiskie pārvaldības lēmumi: preces izplatīšana tirgū, marketinga loģistika, merčendaizings» (2007) / Ineta Geipele, Kristīne Fedotova

«Investīcijas nekustamajā īpašumā» (2007) / Jānis Vanags

«Būvuzņēmuma saimnieciskās darbības vērtēšana» (2007) / Jānis Vanags

«Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā» (2007) / Ineta Geipele

«Projektu vadīšana: studijām un biznesam» (2004) / Ineta Geipele un Tatjana Tambovceva

Nolikumi