Par Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedru

Katedras vadītāja

Dr.oec., profesore Ineta Geipele

Katedras biroja administratore

Mg.oec. Iveta Stāmure

 • Pirmsākumi meklējami 1968. gada 26. jūlijā, kad uz Rīgas Politehniskā institūta Būvniecības fakultātes Būvražošanas katedras sastāva pamata tika izveidota Celtniecības ekonomikas un organizācijas katedra Inženierekonomikas fakultātes sastāvā, apvienojot jaunajā katedrā pasniedzējus, kuri specializējās būvniecības ekonomikas un organizēšanas virzienos.
 • Kopš 2005. gada Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra nodrošina speciālistu sagatavošanu tādās valstiski svarīgās būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma jomās
  • Nekustamā īpašuma attīstība,
  • Ekspluatācija un uzturēšana,
  • Pārvaldīšana un apsaimniekošana,
  • Vadīšana,
  • Vērtēšana,
  • Būvniecības inženierekonomika,
  • Būvdarbu izmaksu tāmēšana.
 • Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta sastāvā katedra atrodas kopš 2009. gada.
 • Kopš 2002. gada Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras vadītāja ir Dr.oec., RTU profesore Ineta Geipele.
 • Studiju saturs veidots sadarbībā ar nekustamo īpašumu jomas profesionāļiem
  • Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociāciju (LNPAA),
  • Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociāciju (LANĪDA),
  • Latvijas īpašumu vērtētāju asociāciju (LĪVA).
 • 2015. gadā programmu pilnveidošanā iesaistījās Būvniecības nozares ekspertu padomes pārstāvji.
 • Katedra nodrošina studējošo teorētisko zināšanu apguvi, savukārt nozaru profesionālās asociācijas studējošajiem nodrošina praktisko apmācības daļu.

Katedras studiju programmas

Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedras akadēmiskais personāls:

Ineta Geipele

 • Katedras vadītāja
 • Profesore
 • Ekonomikas zinātņu doktore
 • Vadošais pētnieks

Jānis Vanags

 • Profesors
 • Ekonomikas zinātņu doktors
 • Vadošais pētnieks

Tatjana Tambovceva

 • Profesore
 • Ekonomikas zinātņu doktore
 • Vadošais pētnieks

Sanda Lapuķe

 • Asociētā profesore
 • Ekonomikas zinātņu doktore
 • Vadošais pētnieks

Gita Actiņa

 • Asociētā profesore
 • Ekonomikas zinātņu doktore
 • Pētnieks

Baiba Pļaviņa

 • Docente
 • Ekonomikas zinātņu doktore
 • Pētnieks

Kristīne Fedotova

 • Docente
 • Ekonomikas zinātņu doktore

Antra Kundziņa

 • Docente
 • Inženierzinātņu doktore

Raja Kočanova

 • Docente
 • Vadības zinātņu doktore
 • Pētnieks

Alise Vītola

 • Docente
 • Ekonomikas zinātņu doktore

Iveta Amoliņa

 • Ekonomikas zinātņu doktore
 • Pētnieks

Jānis Viesturs

 • Docents
 • Ekonomikas zinātņu doktors
 • Pētnieks

Edgars Pudzis

 • Profesionālā maģistra grāds Telpiskās attīstības plānošanā
 • Profesionālā maģistra grāds Projektu vadīšanā
 • Pētnieks

Jānis Zvirgzdiņš

 • Profesionālā maģistra grāds ekonomikā
 • Pētnieks

Ņikita Kočanovs

 • Docents, prakt.
 • Inženierzinātņu maģistrs
 • MBA
 • Master of Arts (M.A.) Architectural Lighting Design and Design management
 • Pētnieks

Iveta Stāmure

 • Mācību biroja vadītāja
 • Docente, prakt.
 • Profesionālā maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā
 • Pētnieks

Leo Jansons

 • Docents, prakt.
 • Sociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē
 • Pētnieks

Rashmi Jaymin Sanchaniya

 • MBA
 • Pētnieks

Ģirts Zariņš

 • Docents, prakt.
 • MBA, Dabas zinātņu bakalaura grāds fizikā, specializācija IT
 • Pētnieks

Kaspars Freimanis

 • Lektors
 • Dipl.Ing., Dipl.REM
 • Dipl. NĪEkonomists
 • Dipl.Būvniecības tāmju inženieris
 • Profesionālā maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā
 • Zin.asistents

Paslēpts

Linda Kauškale

 • Docente
 • Ekonomikas zinātņu doktore
 • Pētnieks

Renāte Muskate

 • Lektore
 • Profesionālā maģistra grāds būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšanā

Uldis Plūmīte

 • Lektors
 • Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

Kaspars Ločs

 • Lektors
 • Dipl. Arhitektūras tehnoloģijas un būvniecības vadīšana
 • Zin.asistents

Katedrā izdotā mācību metodiskā literatūra

«Stratēģiskie pārvaldības lēmumi: preces izplatīšana tirgū, marketinga loģistika, merčendaizings» (2007) / Ineta Geipele, Kristīne Fedotova

«Investīcijas nekustamajā īpašumā» (2007) / Jānis Vanags

«Būvuzņēmuma saimnieciskās darbības vērtēšana» (2007) / Jānis Vanags

«Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā» (2007) / Ineta Geipele

«Projektu vadīšana: studijām un biznesam» (2004) / Ineta Geipele un Tatjana Tambovceva

Nolikumi