Aizvadīts Erasmus+ HybridTim projekta trešais intensīvais apmācību kurss Rīgā un projekta rezultāti prezentēti Barselonā

Erasmus+ HybridTim projekts ir iegājis noslēdzošajā fāzē un jau augusta beigās tā ieviešanai tiks likts punkts.

No 2023. gada 11.-23. aprīlim Rīgā, RTU Zinātnes un inovāciju centrā (Ķīpsalas ielā 6) notika trešais intensīvais apmācību kurss Erasmus+ HybridTim projekta ietvaros. Iepriekšējie intensīvie apmācību kursi notika 2021. gada septembrī Vīnē (Austrijā) un 2022. gada septembrī (Barselonā). RTU delegācijai bija tas gods noslēgt apmācību ciklu un jaunizveidotā studiju kursa aprobāciju Rīgā. Intensīvā apmācību kursa galvenais uzsvars tika likts uz būvdarbu organizēšanu un plānošanu (site management). Intensīvajā apmācību kursā piedalījās 21 students no 5 Eiropas valstīm – Latvijas, Lietuvas, Dānijas, Spānijas un Austrijas. 2023. gada 14. aprīlī Rīgas intensīvā apmācību kursa ietvaros tika organizēta mācību ekskursija uz Jelgavu uz sekojošiem objektiem: 1) Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūtu; 2) Šķērsi līmētas koksnes ražotni “Cross Timber Systems”; un 3) Latvijas valsts meži Zemgales reģiona klientu centrs. 2 nedēļu ietvarā studentiem bija iespēja klausīties 12 lektoros no visas pasaules – Latvijas, Lietuvas, Dānijas, Austrijas, Spānijas, Lielbritānijas un Kanādas. Gan studentu, gan pasniedzēju vidū atsauksmes par aizvadīto intensīvo apmācību kursu Rīgā bija ļoti labas. Rīgas intensīvā apmācību kursa organizējošās komitejas sastāvā ietilpa RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustam īpašuma ekonomikas institūta pārstāvji Ineta Geipele, Iveta Stāmure, Jānis Zvirgzdiņš un Ģirts Zariņš.

2023. gada 1. jūnijā Barselonā norisinājās pēdējā HybridTim partneru sanāksme, kurai 2023. gada 2. jūnijā sekoja noslēguma konference, kas notika Avia pašvaldības teritorijā. Tajā projekta partneri plašākai auditorijai prezentēja sasniegtos rezultātus: izstrādāto kompetenču ietvaru; studiju kursa moduli “Hibrīdbūvētu koka ēku projektēšana un būvniecība”; e-apmācību platformu; un starptautiskās zinātniskās un akadēmiskās publikācijas. Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas Pētnieks Jānis Zvirgzdiņš prezentēja sasniegtos rezultātus attiecībā uz zinātniskajām un akadēmiskajām publikācijām, jo projekta ietvaros RTU bija šīs aktivitātes līderi. Studenti no Katalonijas Tehniskās universitātes dalījās iespaidos par dalību intensīvajos apmācību kursos. RTU pārstāvēja Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas pārstāvji Jānis Zvirgzdiņš un Ģirts Zariņš.

Paldies visām iesaistītajām pusēm par sniegto atbalstu projekta aktivitāšu ieviešanā. Projekta ieviešana vērtējama ļoti pozitīvi. Tā ir veicinājusi akadēmiskā un zinātniskā personāla kvalifikācijas celšanu un pilnveidi, kā arī devusi iespēju RTU studentiem gūt starptautisku mācību pieredzi, kas pilnveidojusi studentu zināšanas un prasmes, kā arī paplašinājusi redzesloku.

Papildus informācija par projektu: https://buni.rtu.lv/projekti/hybridtim/  un https://hybridtim.eu/