2023. gada 23. martā norisinājies Interreg Europe projekta PROGRESS noslēdzošais seminārs Labāka ekosistēmu pakalpojumu integrācija teritoriālajā lēmumu pieņemšanā

2023. gada 23. martā norisinājās Interreg Europe projekta PROGRESS noslēdzošais seminārs “Labāka ekosistēmu pakalpojumu integrācija teritoriālajā lēmumu pieņemšanā”, kas pulcēja reģionāla un nacionāla līmeņa pārvaldes institūciju lēmumu pieņēmējus no – Itālijas, Latvijas, Spānijas, Īrijas, Rumānijas un Ungārijas. Seminārs tika veltīts katra partnera reģiona rīcības plāna prezentēšanai un paneļdiskusijām ar jomas ekspertiem. Ar Latvijas rīcības plānu iepazīstināja Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Pētnieks Jānis Zvirgzdiņš.

Pasākuma laikā notika 3 diskusiju paneļi (“Apputeksnēšanas drošība”, “Ekosistēmu pakalpojumu kartēšana” un “Ekosistēmu pakalpojumu uzlabošana pilsētās un apkaimēs”), kuros piedalījās eksperti no visām partnervalstīm. Diskusiju panelī “Ekosistēmu pakalpojumu kartēšana” piedalījās pārstāvji no Latvijas – Dabas aizsardzības pārvaldes Ģenerāldirektora pienākumu izpildītājs, Ģenerāldirektora vietnieks Andris Širovs un Baltijas Vides Foruma Vides eksperte/Projektu vadītāja Anda Ruskule.

Vairāk par semināra laikā gūtajām atziņām lasiet: ŠEIT

Projekta oficiālā mājas lapa: projects2014-2020.interregeurope.eu/progress/

Papildus informācijai: buni.rtu.lv/interreg-eu-progress