Izdota jauna mācību grāmata nekustamā īpašuma jomas studentiem

Lai papildinātu mācību grāmatu klāstu nekustamā īpašuma jomā studējošajiem, RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta docētājas Iveta Amoliņa un Sanda Lapuķe, sadarbībā ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomas speciālistu, SIA “Rīgas pilsētbūvnieks” vecāko ekonomistu Armandu Puķīti izstrādāja un izdeva mācību grāmatu “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšana”, kas ļauj iepazīties ar pašvaldības īpašumā esošo telpu izīrēšanas teorētiskajiem un praktiskajiem aspektiem.

Mācību grāmatā “Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšana” tiek pievērsta uzmanība tiesiskajām attiecībām pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšanā, padziļināti izvērtējot dzīvojamo telpu izīrēšanas normatīvo regulējumu un dzīvojamo telpu pārvaldnieka kā pašvaldības pilnvarnieka lēmumu pieņemšanu. Interesentiem tiek sniegta iespēja iepazīties ar jautājumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu tehnisko stāvokli, dzīvojamo telpu īres līgumiem, obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām un to īstenošanu,  dzīvojamo telpu īres maksas aprēķināšanas metodi.

Mācību grāmata ieteicama ne tikai nekustamā īpašuma jomas studentiem, bet arī citu augstskolu un specialitāšu studentiem, kas vēlas iepazīties ar pašvaldības īpašumā esošo telpu izīrēšanas jautājumiem, bet arī katram interesantam, kas vēlas padziļināt savas zināšanas par pašvaldības īpašumā esošo telpu izīrēšanu un ar to saistīto lēmumu pieņemšanu.

Amoliņa, I., Puķītis, A., Lapuķe, S. Pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu izīrēšana. Rīga, RTU Izdevniecība, 2022.

https://ebooks.rtu.lv/product/pasvaldibas-ipasuma-esoso-dzivojamo-telpu-iziresana/