“Ekonomika” un “Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija” studiju programmu studenti iepazīstas ar Latvijas Bankas interaktīvo zināšanu centru “Naudas pasaule”