Rīgas Tehniskā universitāte 13. decembrī rīko vebināru

RTU BUNĪ ekspertes gūst aprites ekonomikas pieredzi Itālijā