Otrā starpreģionu apmācību semināra apskats

Aizstāv maģistra darbus būvuzņēmējdarbībā, bakalaura un kvalifikācijas darbus nekustamā īpašuma pārvaldībā