Ekosistēmu pakalpojumiem ir nozīmīga loma nozaru politikas lēmumu pieņemšanā

Interreg Europe PROGRESS projekta ietvaros š.g. 11.janvārī tiek organizēts otrais starpreģionu tematiskais seminārs, kurā projekta partneri iepazīstinās ar izvērtētajām labajām praksēm.

Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta īstenotā projekta “PROGRESS” starpreģionu tematiskais seminārs “Atbalsts ekosistēmu sniegto pakalpojumu interešu horizontālai integrācijai nozaru politikā un plānos reģionālā un/vai nacionālā līmenī” norisināsies tiešsaistē š.g. 11.janvārī plkst. 11.00 – 14.10. Reģistrācija semināram un darba kārtība pieejama šeit.

Projekta partneri ir izvērtējuši un atlasījuši labās prakses ekosistēmu pakalpojumu jomā, kas tiks prezentētas trīs daļās: iesaiste -> informēšana -> rīcība, lai parādītu politikas veidotājiem un ekspertiem kā soli pa solim ieviest ekosistēmu pakalpojumus nozaru politikas lēmumu pieņemšanā. Pēc semināra projekta mājas lapā tiks publicēta izstrādātā rokasgrāmata, kurā būs apkopoti projekta partneru labo prakšu piemēri ekosistēmas pakalpojumu jomā.

Projekta oficiālā mājas lapa: http://www.interregeurope.eu/progress/

Papildu informācija: buni.rtu.lv/interreg-eu-progress