Mācību cikla labās prakses video SITXELL: Territorial Analysis for Ecosystem Services

Aicinām noskatīties RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta īstenotā projekta “PROGRESS” ietvaros tapušo pirmā tematiskā mācību cikla labās prakses video “SITXELL: Territorial Analysis for Ecosystem Services”:

Projekta oficiālā mājas lapa: http://www.interregeurope.eu/progress/

Papildu informācija: buni.rtu.lv/interreg-eu-progress