Ekosistēmu pakalpojumi projektā PROGRESS – pārskats par gada laikā paveikto

Interreg Europe projekta PROGRESS ietvaros esam izvērtējuši pēdējā gadā paveikto attiecībā uz ekosistēmu pakalpojumiem.

Pirmā gada laikā projekta ietvaros ir strādāts divos tematiskajos virzienos:

1. Kā veicināt ar zemes izmantošanu saistīto ekosistēmas pakalpojumu izmaksu un ieguvumu mērīšanu?

2. Kā integrēt ekosistēmas pārvaldības izaicinājumus nozaru, reģionālās un nacionālās politikas izstrādē un īstenošanā?

Atbilstoši projekta metodoloģijai par pirmo virzienu – ekosistēmas pakalpojumu mērīšana – tika rīkots starpreģionu mācību seminārs, kas pieejams tiešsaistē kopā ar prezentāciju materiāliem un izstrādāto rokasgrāmatu, kurā apkopoti projekta partneru labo prakšu piemēri ekosistēmas pakalpojumu jomā, piemēram, apputeksnēšanas plāns, teritoriālā ekosistēmu pakalpojumu kartēšana, pilsētu augsnes saglabāšana un ekosistēmas pakalpojumu ieguvumu novērtēšanas metodes zemes izmantošanas kontekstā.

Šobrīd noslēgumam tuvojas darbs pie otrā tematiskā virziena. Atbilstoši projekta metodoloģijai projekta partneri ir izvērtējuši tās labās prakses, ar kurām iepazīstinās nākamajā mācību seminārā, kas notiks 2021. gada janvārī. Drīz būs pieejama informācija par datumiem un reģistrāciju šim tiešsaistes mācību semināram.

Projekta komanda pašlaik strādā arī pie pirmo labo prakšu videoklipu izveides. Paralēli tam tiek paplašināti projekta komunikācijas rīki, izmantojot projekta mājas lapu un sociālos tīklus, lai sasniegtu lielāku mērķauditoriju un informētu par politikas un sabiedrības ietekmi uz ekosistēmas pakalpojumiem un veselību. Sekojiet mums sociālajos tīklos, lai uzzinātu jaunumus un aktualitātes.

PROGRESS projekta mērķis ir uzsākt politikas procesu maiņu partneru reģionos, uzlabojot politikas instrumentu ieviešanu saskaņā ar struktūrfondu programmām un citām reģionālajām stratēģijām, kas paredz bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un dabas spēju uzturēšanu. Projekta īstenotājs no Latvijas puses ir Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts.

Projekta oficiālā mājas lapa: http://www.interregeurope.eu/progress/

Papildu informācija: buni.rtu.lv/interreg-eu-progress