Projekts Interreg EU OptiWaMag apspriedis sasniegtos rezultātus un sāk jaunu darba posmu

Portugāle, Zviedrija, Latvija, Grieķija, Ungārija un Itālija veido starpreģionu un starpinstitūciju sadarbības partnerību pieredzes un labas prakses apmaiņai, kopīgai mācīšanās un zināšanu nodošanai. Partnerības mērķis ir izstrādāt reģionālus rīcības plānus, kas var uzlabot atkritumu jomas efektivitāti.

Projekta darba plāns iegājis trešajā posmā, ar nelieliem ierobežojumiem, ko izraisījusi pandēmija COVID-19. Otrā un trešā starptautiskā partnera sanāksme, kas paredzēta attiecīgi Budapeštā un Lousadā, notika virtuālā vidē. Tikšanās ar ieinteresētajām personām un citām reģionālajām ieinteresētajām pusēm arī notika digitāli.

Vairāk lasīt ŠEIT