Norisinājies otrais Interreg Europe PROGRESS projekta starpreģionu tematiskais seminārs

RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta īstenotā projekta “PROGRESS” ietvaros 2020. gada 27. oktobrī norisinājās otrais starpreģionu tematiskais seminārs, kas veltīts projekta otrajam tematiskajam mācību ciklam “Atbalsts ekosistēmu sniegto pakalpojumu interešu horizontālai integrācijai nozaru politikā un plānos reģionālā un/vai nacionālā līmenī”, fokusējoties uz visiem partneriem vienu aktuālo nozari – mežsaimniecība. Seminārā jomas eksperti no Spānijas, Latvijas, Īrijas, Ungārijas un Rumānijas apsprieda labo prakšu piemērus un izvērtēja to pārnesamību uz partneru reģioniem.

Atklājot semināru, Ouvens Duglass (Austrumu un Centrālo grāfistu reģionālā asambleja, Īrija) skaidroja, ka politikas veidotājiem ir nepieciešama objektīva informācija īpaši mūsdienu neparedzamajos apstākļos, kad pirms lēmumu pieņemšanas svarīgs ir sabiedrības viedoklis, kā arī jāizvērtē pamatoti pētījumi.

Ekosistēmas preču un pakalpojumu piegāde un uzturēšana ir būtiska mūsu labklājībai. Tomēr mēs to uzskatām par pašsaprotamu, un reti tie tiek ņemti vērā politiskajos lēmumos. Ekosistēmas pakalpojumu integrācija lēmumu pieņemšanas procesos ir jāveicina. Tādēļ lēmumu pieņēmējiem būtu labāk jāapzinās vides vajadzības, lai izvairītos no dabisko dzīvotņu zaudēšanas.

Paturot prātā šo mērķi, semināra dalībnieki prezentēja un apsprieda dažādas labās prakses, kas saistītas ar otro tematisko mācību cikla tēmu mežsaimniecības nozarē. Labās prakses katrā no partneru reģioniem iepriekš tika izvēlētas vietējās ekspertu – ieinteresēto personu sanāksmēs, un daži no viņiem piedalījās šajā tiešsaistes seminārā, lai iepazīstinātu semināra dalībniekus ar labās prakses piemēru un apzinātu risinājumus dažādām problēmām.

Starp labajām praksēm bija Ilgtspējības iedzīvotāju padome – efektīva konsultatīva struktūra, kas ir noderīga gan kā ieinteresēto personu tīkls, gan kā darba grupa. Kā skaidroja Marta Cuixart (Barselonas pilsētas dome, Spānija), šādas padomes panākumi ir balstīti uz “reāliem mērķiem pārvarēt krīzi, nevis slēpt daudzveidību”. Latvijas reģiona labo praksi prezentēja vadošā pētniece Zane Lībiete (Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”), iepazīstinot klausītājus ar aktuālu pētījumu – mežsaimniecības ietekme uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumiem. Novērtēšanas pieeja un izstrādātā metodika meža ekosistēmu pakalpojumu kartēšanai ļauj objektīvi gan novērtēt mežsaimniecības ietekmi uz meža un saistīto ekosistēmu pakalpojumu kvalitāti, gan palīdz veikt ilgtspējīgu mežsaimniecības plānošanu.

Semināra laikā tika apspriestas arī citas labās prakses: noteikumi par lauksaimniecības teritoriju definīciju un rādītājiem (Pasaules lauku fonds, Spānija), lai veicinātu lauksaimniecības ekosistēmu pakalpojumus; interesantā Katalonijas mežsaimniecības laboratorija, kas

pārveido neprecīzu informāciju noderīgās vadlīnijās; Danut Chira iepazīstināja ar Gorj Vides aizsardzības aģentūras (Rumānija) veikto konservatīvo biotopu apsaimniekošanu; izcilā Dublinas kalnu izmaiņu komunikācijas kampaņa, ko prezentēja Hanna Hamiltona (Coillte, Īrija); un SIA Mecsek Forestry Co. inovāciju tehnoloģijas – mežu ekoloģiskās daudzveidības atjaunošana ar attēlveidošanas gaisa tehnoloģijām un Angļu ozola aizsardzība pārrobežu apgabalā, ko prezentēja Balázs Borkovits (Ungārija).

Kā izvēlēties labākās no labākajām praksēm?

Aicinām sekot līdzi projekta jaunumiem un citām aktualitātēm, kā arī iepazīties ar šī semināra matriāliem projekta mājas lapā: interregeurope.eu/progress

Papildus informācijai: buni.rtu.lv/interreg-eu-progress