Izdota projekta PROGRESS pirmā rokasgrāmata

Starpreģionu sadarbības programmas „Interreg Europe” projekta „PROGRESS: PROmoting the Governance of Regional Ecosystem ServiceS” (Reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana) ietvaros ir izdota projekta pirmā rokasgrāmata, kurā apkopoti projekta partneru piecu labāko prakšu piemēri par tēmu “Ekosistēmas pakalpojumu izmaksu un ieguvumu novērtēšana zemes izmantošanas kontekstā”.

Projekta PROGRESS pirmās rokasgrāmatas mērķis ir iepazīstināt ar projekta partneru piecu labāko labo prakšu piemēriem no pirmā starpreģionālā tematiskā semināra Barselonā, Spānijā, kas Covid-19 ietekmes rezultātā notika tiešsaistē 2020. gada 31. martā.

Projekta ietvaros Rīgas Tehniskā universitāte apkopos visu partneru reģionu labāko labo prakšu piemērus un kopumā izdos četras labo prakšu rokasgrāmatas atbilstoši projektā paredzētajiem tematiskajiem mācību cikliem. Otrā labo prakšu rokasgrāmata par tematu “Atbalstīt ekosistēmu sniegto pakalpojumu interešu horizontālu integrāciju nozaru politikā un plānos reģionālā un/vai nacionālā līmenī”, fokusējoties uz visiem partneriem vienotu aktuālo nozari – mežsaimniecību, ir gaidāma 2021. gada sākumā.

Projekta oficiālā mājas lapa: interregeurope.eu/progress

Papildus informācijai: buni.rtu.lv/interreg-eu-progress

Ir pieejama pirmā labās prakses rokasgrāmata ŠEIT!