Norisinājusies projekta PROGRESS otrā Latvijas ieinteresēto personu – jomas ekspertu sanāksme

Starpreģionu sadarbības programmas „Interreg Europe” projekta „PROGRESS: PROmoting the Governance of Regional Ecosystem ServiceS” (Reģionālo ekosistēmu pakalpojumu pārvaldības veicināšana) ietvaros 2020. gada 9. jūlijā norisinājās jau otrā Latvijas ieinteresēto personu – jomas ekspertu sanāksme Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU).

Šajā sanāksmē projekta vadītāja Sanda Geipele klātesošos iepazīstināja ar projektā paveikto un turpmākajām aktivitātēm. Savukārt projekta pētnieks Jānis Zvirgzdiņš prezentēja pirmās labo prakšu rokasgrāmatas saturu ar piecām iekļautajām labajām praksēm no Īrijas, Spānijas, Latvijas un Itālijas, kas bija veltītas pirmajam mācību tematiskajam ciklam: ekosistēmas pakalpojumu izmaksu un ieguvumu novērtēšana zemes izmantošanas kontekstā. Pirmā labo prakšu rokasgrāmata tiks izdota 2020. gada jūlijā un tiks publicēta projekta mājas lapā.

Projekta otrais tematiskais mācību cikls veltīts tēmai: ekosistēmu sniegto pakalpojumu horizontālā integrācija nozaru politikā un plānos reģionālā un/vai nacionālā līmenī. Tostarp, visi projekta partneri nolēma identificēt labās prakses piemērus savos reģionos mežu nozarē. Tāpēc šajā sanāksmē piedalījās arī jomas eksperti no Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”, kuri pastāstīja par potenciālo labās prakses piemēru.

Projekta ietvaros RTU apkopos visu partneru reģionu labāko labo prakšu piemērus un kopumā izdos četras labo prakšu rokasgrāmatas atbilstoši projektā paredzētajiem tematiskajiem mācību cikliem.

Projekta īstenotājs Latvijā ir RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts.

Projekta oficiālā mājas lapa: interregeurope.eu/progress

Papildus informācijai: buni.rtu.lv/interreg-eu-progress