Norisinājusies projekta OptiWaMag otrā Latvijas jomas ekspertu sanāksme

Starpreģionu sadarbības programmas „Interreg Europe” projekta „OptiWaMag: Optimization of waste management in urban spaces and in households (Atkritumu apsaimniekošanas optimizācija pilsētu teritorijās un mājsaimniecībās”) ietvaros 2020.gada 6.jūlijā norisinājās jau otrā Latvijas jomas ekspertu / ieinteresēto personu sanāksme atkritumu apsaimniekošanas darba grupas ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Šajā sanāksmē projekta vadītāja Sanda Geipele klātesošos iepazīstināja ar projektā OptiWaMag izstrādātās aptaujas anketas rezultātiem, kas tika izplatīta tikai Latvijas atkritumu apsaimniekošanas jomas ekspertiem. Anketas rezultāti ļauj izdarīt secinājumus par īstenoto atkritumu apsaimniekošanas sistēmu valstī kopumā un atsevišķās pašvaldībās, kā arī ļauj apzināt prioritāros aspektus un iespējas atkritumu apsaimniekošanas politikas pieejas uzlabošanā.

Projektā iesaistīti seši Eiropas Savienības reģioni ar kopīgu mērķi akselerēt inovācijas atkritumu apsaimniekošanā, kas var atbalstīt aktīvu inovatīvu vidi un resursu efektivitāti, nodrošinot ekonomiskās izaugsmes trīskāršu ieguvumu, ilgtspējīgākus ekosistēmas pakalpojumus un uzlabotu Eiropas iedzīvotāju labklājību. Lai sasniegtu projekta mērķi, tiks veicināta starpreģionu sadarbība, iesaistot plašu jomas ekspertu / ieinteresēto personu loku. Tiks apzināti labās prakses piemēri, notiks pieredzes apmaiņa un mācīšanās aktivitātes, kā arī pamatoti ekspertu vērtējumi un zināšanu pārnese.

Projekta īstenotājs Latvijā ir Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts.

Projekta oficiālā mājas lapa: www.interregeurope.eu/optiwamag

Papildu informācija: www.buni.rtu.lv/interreg-eu-optiwamag