Ekosistēmu pakalpojumu labo prakšu seminārs!

Neskatoties uz COVID-19 radītajiem ierobežojumiem, pirmais starpreģionu mācību seminārs vietējām iesaistītajām pusēm / jomas ekspertiem partneru valstu reģionos izvērtās par ievērojamu starptautiska līmeņa pasākumu, pateicoties Rīgas Tehniskajai universitātei un Rīga TV24 studijai. Eksperti no Spānijas, Latvijas, Īrijas un Itālijas skaidroja un izvērtēja veiksmīgu labo prakšu, kas saistītas ar ekosistēmas pakalpojumu mērīšanu, ieviešanu.

Kā atzina Rīgas Tehniskās universitātes zinātņu prorektors Dr. Tālis Juhna, ekosistēmas pakalpojumu izvērtēšana ir sarežģīta, jo jāņem vērā daudzi aspekti. Ekonomika, vide, kultūras mantojums – tas viss ir jāizmēra un atbilstoši jānovērtē.

Ekosistēmas pakalpojumi pēc būtības ir zaļās ekonomikas koncepta centrā, jo tie galvenokārt ir visiem pieejamās preces un pakalpojumi, kuriem nav tirgus un cenas, un tajā pašā laikā tie ir ļoti nozīmīgi mūsu labklājībai. Ilona Mendziņa (Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija) mums atgādināja, ka ieguldījumiem biotopu atjaunošanā ir labāka izmaksu/ieguvumu attiecība nekā jebkurām investīcijām ūdens infrastruktūrā. Vēl viens interesants aspekts, kas jāņem vērā, ir tas, ka ekosistēmu pakalpojumi tiek nodrošināti visā pasaulē. Tāpēc I.Mendziņa arī atzinīgi vērtēja projekta PROGRESS pieeju, kurā viena Eiropas reģiona labo praksi var pārnest uz citu, pat no Vidusjūras reģiona uz mēreni kontinentālā klimata reģionu.

Savukārt Besniks Mehmeti, projekta PROGRESS vadošais partneris (Toskānas pašvaldību asociācija, Florence, Itālija), iepazīstināja ar projektu un tā aktualitāti.

Paturot prātā projekta galveno mērķi, labākās labās prakses attiecībā uz ekosistēmas pakalpojumu izmaksu un ieguvumu novērtēšanu interesentiem tika skaidrotas 2020. gada 10. jūnija tiešsaistes seminārā. Pirms tam katrā partnerreģionā labās prakses tika atlasītas vietējās ieinteresēto pušu sanāksmēs, pēc kurām tās tika pārbaudītas starptautiskā līmenī, lai atlasītu labās prakses ar augstāko pārnesamības potenciālu uz citiem reģioniem.

Barselonas padomes Teritoriālās plānošanas un analīzes biroja vadītājs Karls Kastels (Carles Castell) parādīja lielisku piemēru, kā informācija varētu palīdzēt politikas veidotājiem efektīvi pieņemt lēmumus, izmantojot SITxell teritoriālās analīzes sistēmu. Fabrizio Ungaro (Itālijas Pētniecības padomes Bioekonomikas institūts) stāstīja par projektu SOS4LIFE, kas ir vērsts uz ļoti nepieciešamajiem, bet parasti novārtā atstātajiem augsnes ekosistēmu pakalpojumiem. Úna Fitz Patrick, Visas Īrijas apputeksnētāju plāna projekta koordinatore, skaidroja, kā šim projektam izdevās pulcēt iespaidīgu skaitu ieinteresēto pušu. Elīnas Konstantinovas (asociācija “Baltijas krasti”) norādītajā LIFE ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas metodoloģijā tiek ņemts vērā ne tikai ekosistēmas pakalpojumu ekonomiskais novērtējums, bet arī iespējamie attīstības scenāriji, lai salīdzinātu dažādu lēmumu sekas. Semināra laikā Dr. Armands Auziņš (Rīgas Tehniskā universitāte) vadīja tematiskās apmācības par vērtībās balstītu pieeju un zemes izmantošanas pārvaldības instrumentiem.

Nākamais solis projektā PROGRESS ir tādas labās prakses identificēšana, kas ekosistēmu pakalpojumus integrētu politiskajā darba kārtībā. Aicinām sekot līdzi projekta jaunumiem un citām aktualitātēm projekta mājas lapā!

Papildus informācija par projektu: ŠEIT