Veiksmīgi aizvadīts projekta PROGRESS starpreģionu tematiskais seminārs

Neskatoties uz COVID-19 radītajiem ierobežojumiem pasaulē, 2020. gada 31.martā tiešsaistē norisinājās projekta “PROGRESS” starpreģionu tematiskais seminārs par ekosistēmu pakalpojumiem. Semināra laikā projekta partneri, nozares eksperti un citas ieinteresētās puses apsprieda labās prakses piemērus ekosistēmas pakalpojumu izmaksu un ieguvumu novērtēšanai zemes izmantošanas kontekstā.

Sīkāk par projekta „PROGRESS” starpreģionu tematiskais semināru lasiet šeit.