Armands Auziņš par teritorijas plānošanas novitātēm un ilgtspējīgas attīstības aktuālo paradigmu

Asoc.profesors Armands Auziņš savu viedokli par teritorijas plānošanas novitātēm un ilgtspējīgas attīstības aktuālo paradigmu ir izteicis populārzinātniskajā rakstā, publicējot to profesionālā žurnālā Latvijas Architektūra (Nr.146, 86.-89.lpp., 2020). Šajā rakstā ir arī iekļautas atsauces uz aktuālajiem Eiropas pētnieciskajiem projektiem, kuros aktīvi iesaistās BUNĪ institūta pētnieki. Plašāk ar rakstu var iepazīties šeit.