Norisinājusies projekta OptiWaMag pirmā Latvijas ekspertu sanāksme

Starpreģionu sadarbības programmas „Interreg Europe” projekta „OptiWaMag: Optimization of waste management in urban spaces and in households (Atkritumu apsaimniekošanas optimizācija pilsētu teritorijās un mājsaimniecībās”) ietvaros š.g. 20. janvārī norisinājās pirmā Latvijas ekspertu / ieinteresēto personu sanāksme. Tā tika rīkota atkritumu apsaimniekošanas darba grupas ietvaros Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

Šajā sanāksmē projekta vadītāja Dr. oec. Sanda Geipele klātesošos iepazīstināja ar projekta mērķi, tā aktivitātēm un aktualitāti „Interreg Europe” programmas kontekstā, plānotajiem rezultātiem un jomas ekspertu iesaisti projekta aktivitātēs ar mērķi nodrošināt starpreģionu pieredzes apmaiņu, labo prakšu identificēšanu un zināšanu pārnesi, lai rezultātā izstrādātu rekomendācijas politikas instrumenta uzlabošanai. Savukārt, projekta eksperte Dr. phys. Laimdota Šnīdere prezentēja projekta “OptiWaMag” aktualitāti un izaicinājumus Latvijas kontekstā attiecībā uz jautājumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu mājsaimniecībās.

“OptiWaMag” vispārējais mērķis ir labās prakses un politikas pieredzes identificēšana, analīze, izplatīšana un nodošana atbilstošās struktūrfondu programmās, kā arī reģionālo politiku un programmu uzlabošana un ieviešana. Projekts koncentrējas uz atkritumu apsaimniekošanas inovācijām pilsētās un mājsaimniecībās, kā arī atbalsta atkritumu infrastruktūru, attīsta izpratni par atkritumu savākšanu un šķirošanu, uzlabojot iedzīvotāju labklājību.

Projektā iesaistīti 6 ES reģioni ar kopīgu mērķi akselerēt inovācijas atkritumu apsaimniekošanā, kas var atbalstīt aktīvu inovatīvu vidi un resursu efektivitāti, nodrošinot ekonomiskās izaugsmes trīskāršu ieguvumu, ilgtspējīgākus ekosistēmas pakalpojumus un uzlabotu Eiropas iedzīvotāju labklājību.

Projekta īstenotājs no Latvijas puses ir Rīgas Tehniskās universitātes Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts.

Papildu informācija: www.buni.rtu.lv/interreg-eu-optiwamag

Projekta oficiālā mājas lapa: www.interregeurope.eu/optiwamag