Projekts OptiWaMag

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir uzsākusi dalību starpreģionu sadarbības programmas „InterregEurope” projektā OptiWaMag: Atkritumu apsaimniekošanas optimizācija pilsētu teritorijās un mājsaimniecībās (OptiWaMag: Optimization of waste management in urban spaces and in households). Uzsākot OptiWaMag projektu, RTU pārstāvji kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas(VARAM) ekspertu piedalījās projekta atklāšanas sanāksmē un mācību vizītē, kas norisinājās š.g. 17. – 18. septembrī,Linšēpingā, Zviedrijā.

Projekta atklāšanas sanāksmē visi projekta partneri prezentēja savas valsts esošo situāciju attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanaspolitiku, tās mērķiem unplānoto, pārrunājot katras valsts līdzšinējo pieredzi, identificējot stiprās puses un potenciālās iespējas, kā arī apspriežot vispārējo sabiedrības attieksmi pret atkritumu apsaimniekošanu katrā reģionā. Partneru sanāksmi atklāja pilsētas mērs, sniedzot ieskatu Linšēpingaspilsētas atkritumu apsaimniekošanā un nākotnes plānos. Vizītes ietvaros ar prezentāciju uzstājās arī lielākais vietējais atkritumu pārstrādes uzņēmums “Nodra”. Līdztekus tam notika mācību vizīte lielākajā pilsētas atkritumu pārstrādes, ūdens attīrīšanas un enerģijas ražošanas rūpnīcā “Tekniskaverken”.

Programma „InterregEurope” palīdz reģionālajām un vietējām pašvaldībām visā Eiropā izstrādāt un īstenot labāku atkritumu apsaimniekošanas politikupilsētvidē un mājsaimniecībās. OptiWaMag projekta ietvaros paredzēts attīstīt izpratni par atkritumu savākšanu, atbalstīt infrastruktūras izveidošanu atkritumu šķirošanai, tādējādi samazinot mājsaimniecību maksājumus par atkritumu apsaimniekošanu. Projektā ir iesaistīti 6 Eiropas Savienības reģioni ar mērķi veicināt pieredzes apmaiņu un rast inovatīvus risinājums atkritumu apsaimniekošanas jomā, lai atbalstītu inovatīvas vides attīstību un resursu efektīvu izmantošanu. Rezultātā tiks veicināta cirkulārās ekonomikas attīstība, radīti inovatīvi risinājumi atkritumu sastāvdaļu otrreizējai izmantošanai un pilsētu vides ilgtspējīgai attīstībai. Projekta mērķis ir uzlabot Eiropas iedzīvotāju labklājības līmeni, taču īpaši nozīmīgs tas ir atkritumu apsaimniekošanas politikas veidošanā Latvijā un Rīgas pilsētā pašlaik.

Projektā piedalās seši partneri no Grieķijas, Ungārijas, Itālijas, Latvijas, Portugāles un Zviedrijas. Šo partnerību vada Zviedrijas Esterjētlandes(Östergötland) reģiona padome.

Projekts kopumā ilgs 2,5 gadus (2019. gada augusts – 2022. gada janvāris), un to finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta oficiālā mājas lapa: www.interregeurope.eu/optiwamag/