Vieslektors no Horvātijas

07.10.2019 RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā viesojās lektors Franjo Toic no Horvātijas. Maģistra profesionālās studiju programmas “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” studentiem studiju kursa “Zemes izmantošanas pārvaldība” ietvaros lektors Franjo Toic nolasīja lekciju “Impact of cultural and geographical aspects on land use in Croatia and Latvia – comparitive analysis”, kas bija veltīta kultūras un ģeogrāfisko aspektu ietekmei uz zemes izmantošanu Horvātijā un Latvijā.