Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta vadītāju starptautiskā sanāksme

29.09.2019. līdz 01.10.2019. Rīgā norisinājās Eiropas Savienības programmas Erasmus+ projekta ,,Ilgtspējīgas sabiedriskās ēkas, projektētas un veidotas no koksnes (Pub-Wood)” vadītāju starptautiskā sanāksme, ko organizēja BUNI Institūts. Projekta mērķis ir izstrādāt ES augstākās izglītības iestādēm starpdisciplināru, starptautisku studiju kursu ilgtspējīgu koka ēku pārvaldīšanā, uzturēšanā un apsaimniekošanā studentu zināšanu un prasmju kvalitātes, un atbilstības uzlabošanai nākotnes darba tirgus vajadzībām.
30.09.2019. dalībniekus ar ievaddvārdiem uzrunāja Rīgas Tehniskās universitātes Zinātņu prorektors, akadēmiķis, Dr. sc. ing. Tālis Juhna un Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes dekāne, profesore, Dr. oec. Elīna Gaile-Sarkane.
Sīkāk par projektu ŠEIT