Paaugstinās BUNI Institūta īstenoto maģistra studiju programmu reitingi «Eduniversal Business Schools Ranking»

RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta realizētajās profesionālajās un akadēmiskajās maģistra izglītības programmās tiek nodrošināta starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātniskā pētniecība, augstākā izglītība, tehnoloģiju un inovāciju pārnese, un sagatavoti starptautiskajā darba tirgū pieprasīti un konkurētspējīgi augstas kvalifikācijas speciālisti, kas strādā ne tikai reģionālajā, bet arī starptautiskajā tirgū.

Jau vairākus gadus BUNI institūts piesaka savas realizētās maģistra akadēmiskās un profesionālās studiju programmas Eduniversal Best Masters Ranking izvērtējumam.

Arī 2018. gadā BUNĪ Institūta maģistra programmas ir izgājušas starptautisko reitinga vērtējumu Eduniversal Best Masters Ranking globālajā un reģionālajā līmenī:

  • 2018./2019. studiju gadā maģistra studiju programma «Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana» Eduniversal Best Masters Ranking reitingā ierindota 18. vietā starp Globālā līmeņa TOP 80 labākajām studiju programmām pasaulē Real Estate (Construction) jomā, saņemot 4 zvaigznes no piecām.
  • 2018./2019. studiju gadā maģistra studiju programma «Pilsētu un reģionālās inženierekonomika» Eduniversal Best Masters Ranking reitingā ierindota 23. vietā starp Globālā līmeņa TOP 100 Sustainable Development and Environmental Management jomas programmām, saņemot 4 zvaigznes no piecām.
  • 2018./2019. studiju gadā maģistra studiju programma «Ekonomika» Eduniversal Best Masters Ranking reitingā ierindota 6. vietā starp TOP 10 Economics in Eastern Europe jomas programmām, saņemot 4 zvaigznes no piecām.

Aplūkot iepriekšējo gadu statistiku: ŠEIT