Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs pasniedza Pateicību RTU IEVF BUNI absolventam Valdim Lesiņam

Projekta “Dzīvo siltāk” ietvaros Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis pasniedza Pateicību “Ventspils nekustamie īpašumi” valdes priekšsēdētājam un RTU IEVF BUNI bakalaura profesionālo studiju programmas “Nekustamā īpašuma pārvaldība” absolventam Valdim Lesiņam.
Iepriekšējā plānošanas periodā Valda Lesiņa vadībā tika īstenoti 42 ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekti, šajā plānošanas periodā dažādās projektu īstenošanas stadijās ir 13 daudzdzīvokļu ēkas Ventspilī. Valdis Lesiņš ir aizrautīgs energoefektivitātes idejas aizstāvētājs, sniedzis būtisku ieguldījumu energoefektivitātes veicināšanā Ventspils pilsētā, sekmējis iedzīvotāju izpratni par energoefektivitāti.

Veidojot aprakstu, izmantota informācija no “Dzīvo siltāk” materiāliem Facebook.com vietnē.