BUNI Institūta dalība COST projektā Public Value Capture of Increasing Property Values

Šī gada 27. augustā tika uzsākts Eiropas zinātniskais projekts COST akcijā CA17125 Public Value Capture of Increasing Property Values”, kurā RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtu pārstāv tā vadošais pētnieks Armands Auziņš.

COST akcijas galvenais mērķis ir izveidot kopīgu ietvaru vērtību uzturēšanai (value capturing) un nodrošināt inovatīvus instrumentus publisku vērtību uzturēšanai, lai, pamatojoties uz salīdzinošo analīzi, optimizētu attīstības izmaksu un ieguvumu sadalījumu, kā arī atvieglotu publiskā sektora budžetu.

Galvenie akcijas uzdevumi vērsti uz kapacitātes attīstīšanu un vairošanu, sadarbojoties starpdisciplināru jomu un dažādu valstu pētniekiem, uz tīklošanās iespēju izmantošanu, iesaistot jaunos pētniekus, kā arī uz pētniecisko rezultātu ietekmes palielināšanu saistošu lēmumu pieņemšanā pašvaldībās, valsts institūcijās un privātajā sektorā. A. Auziņš ir nominēts dalībai projekta vadības grupā (MC), kurā paredzēts sagatavot un pieņemt projekta īstenošanai būtiskus lēmumus, kā arī viņš vada projekta darba grupu (WG2), kuras galvenais uzdevums ir pētīt terminoloģiju un instrumentus publisko vērtību uzturēšanā.

Šobrīd projektā dalību pieteikuši 53 dalībnieki no 24 valstīm, un tā ilgums noteikts 4 gadi, taču tas var tikt pagarināts. Tuvākās aktivitātes saistītas ar projekta darba grupu darbibas uzsākšanu un projekta līderu grupas tikšanos decembra beigās Liverpūlē. Informācija par projektu pieejama ŠEIT.