Pirmā Vērtēšanas vasaras skola Latvijā

Pirmā Vērtēšanas vasaras skola Latvijā notika no 2018. gada 21. augusta līdz 24. augustam, ko organizēja nekustamā īpašuma nozares līderis SIA LATIO, un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts.

Vērtēšanas vasaras skolas mērķis bija padziļināti iepazīstināt jaunos cilvēkus ar nekustamā īpašuma vērtētāja profesiju, īpašu uzmanību veltot jauniešiem no Latvijas reģioniem.

Nekustamā īpašuma vērtētājs nosaka dažādu objektu – zemes, māju, dzīvokļu, ražošanas, biroju un tirdzniecības telpu vērtību noteiktam darba uzdevumam un mērķim. Šādi vērtējumi visbiežāk ir nepieciešami, pērkot vai pārdodot īpašumus hipotekārā kredīta garantēšanai, uzņēmuma finanšu pārskatu sagatavošanai, aktīvu ieguldīšanai uzņēmuma pamatkapitālā, tiesvedības nodrošināšanai u.c.

Vērtēšanas vasaras skolas laikā tās dalībnieki noklausījās profesionāļu lekcijas, apmeklēja objektus realitātē. Objektu apskates laikā klausītājiem bija jāapkopo praktiski izmantojama informācija par objektu. Balstoties uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām, profesionāļu uzraudzībā tika veidoti objekta vērtējumi. Sagatavotie vērtējumi tika prezentēti citiem vērtēšanas vasaras skolas dalībniekiem.

Vērtētāja profesiju ir iespējams apgūt divos veidos. Viena no tām ir studijas četru ar pus gadu bakalaura profesionālo studiju programmā “Nekustamā īpašuma pārvaldība” nekustamā īpašuma vērtēšanas specializācijā, iegūstot nekustamā īpašuma vērtētāja kvalifikāciju RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtā. Otra iespēja, pretendenti ar iepriekš iegūto augstāko izglītību ekonomikā, jurisprudencē vai kādā inženiertehniskajā zinātnē, sekmīgi pabeidzot astoņu mēnešu ilgo profesionālās pilnveides izglītības programmu Nekustamā īpašuma vērtēšanā, iegūst iespējas piedalīties nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta sertifikācijas eksāmenā.