Arī 2017. gadā Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta īstenotās maģistra studiju programmas ir saņēmušas augstu novērtējumu «Eduniversal Business Schools Ranking»

RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte (IEVF) un Rīgas Biznesa skola (RBS) ir augstu novērtētas «Eduniversal*» starptautiskajā universitāšu un biznesa skolu reitingā («Eduniversal Business Schools Ranking»), ierindojas četru palmu līgā, kas apzīmē īpaši augstu akadēmiskās institūcijas līmeni, izcilu kvalitāti un spēcīgu starptautisko ietekmi biznesa un vadības izglītībā. Kopumā reitingu veido piecas palmu līgas. RTU IEVF un RBS ierindojušās augstajā četru palmu līgā, kurā iekļautas 200 biznesa skolas ar teicamu vērtējumu un ievērojamu starptautisko ietekmi. Šie sasniegumi parāda fakultātes studiju programmu kvalitātes līmeni un attīstības potenciālu gan Latvijas, gan reģionālajā, gan starptautiskajā līmenī.

Vairāk informācijas pieejams: ŠEIT

RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta realizētajās profesionālajās un akadēmiskajās maģistra izglītības programmās tiek nodrošināta starptautiski konkurētspējīgu augstas kvalitātes zinātniskā pētniecība, augstākā izglītība, tehnoloģiju un inovāciju pārnese, un sagatavoti starptautiskajā darba tirgū pieprasīti un konkurētspējīgi augstas kvalitātes speciālisti, kas strādā ne tikai reģionālajā tirgū, bet arī starptautiskajā tirgū.

Arī 2017. gadā BUNĪ Institūta maģistra programmas ir izgājušas starptautisko reitinga vērtējumu Eduniversal Best Masters Ranking globālajā un reģionālajā līmenī:

Eduniversal Best Masters Ranking Globālā līmeņa TOP 80 starp nekustamā īpašuma (būvniecības) jomas studiju programmām pasaules līmenī profesionālā maģistra studiju programma “Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”, iekļauta reitinga 20. vietā un programma saņēmusi 4 zvaigznes no piecām.

Vairāk informācijas pieejams: ŠEIT

Tāpat Globālā līmeņa TOP 100 līmenī starp ilgtspējīgās attīstības un vides pārvaldības programmām reitinga 29. vietā pasaulē ir iekļauta profesionālā maģistra studiju programma “Pilsētu un reģionālās inženierekonomika”, kas saņēmusi 3 zvaigznes no piecām.

Vairāk informācijas pieejams: ŠEIT

Reģionālā līmeņa reitingu grupā Austrumeiropas reģiona valstu TOP 10 grupā ir iekļauta maģistra programma “Ekonomika”, kas atrodas 7. vietā ar 3 zvaigznēm no piecām.

Vairāk informācijas pieejams: ŠEIT

*«Eduniversal» reitingu veido Francijas reitingu aģentūra un konsultāciju kompānija «SMBG», kas specializējas augstākās izglītības un profesionālās orientācijas jautājumos. Ik gadu tā veido 1000 labāko universitāšu un biznesa skolu reitingu vairāk nekā 150 valstīs, kā arī reitingu pasaules mērogā, kurā ietilpst 4000 maģistrantūras un MBA programmas 30 dažādos specializācijas virzienos. Daļu no kopējā vērtējuma veido 154 valstu 1000 labāko universitāšu un biznesa skolu vadītāju balsojums.

Reitinga mērķis ir izveidot labāko augstskolu sarakstu, kas palīdzētu studentiem izvēlēties piemērotākās pasaules universitātes un biznesa skolas, balstoties uz atzītu izglītības ekspertu rekomendācijām. Būtisks reitinga mērķis ir arī studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes veicināšana.

Reitingā apkopotas labākās augstākās izglītības iestādes, kas piedalās biznesa un vadības izglītības īstenošanā Austrumāzijā, Austrumeiropā, Āfrikā, Centrālāzijā, Eirāzijā un Tuvajos Austrumos, Latīņamerikā, Okeānijā, Rietumeiropā un Ziemeļamerikā.