DBU Baltikum-Alumnitreffen (BDU-Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

No 2018. gada 4. līdz 6. maijam Latvijā, Jūrmalā, notika ikgadējā tikšanās DBU Baltikum-Alumnitreffen sadarbībā ar BUNĪ Institūtu, kura laikā tikās kādreizējie DBU stipenditāti (Alumni) no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, un Kaļiningradas. Tikšanās laikā notika arī zinātniski praktiskais seminārs, ko organizēja un vadītāja BDU stipendiāte, BUNĪ Institūta pētniece Linda Kauškale. Semināra ietvaros tika apmeklēti dažādi nekustamā īpašuma renovācijas projekti Rīgā un Jūrmalā, kā arī semināra dalībnieki prezentēja savu pētniecisko projektu izstrādnes un praktisko pieredzi vides ekonomikas un pārvaldības jomās. BUNĪ Institūta vieslektors, Dipl.ing., Mg.oec. Jānis Zvirgzdiņš uzstājās ar referātu Eco-economics in Cities and Rural Areas.

Ikgadējās tikšanās galvenais mērķis ir apspriest iespējamos nākotnes projektus, uzturēt DBU Alumni-network darbību starp Latviju, Lietuvu un Igauniju, un citām DBU projektu valstīm.

 

BDU Stipendiju programma savās ziņās veltīja atzinīgus vārdus BUNI Institūta jaunajiem zinātniekiem Dr. Lindai Kauškalei un doktorantam Jānim Zvirgzdiņam, organizējot DBU Baltikum-Alumni tīklojuma tikšanos šeit Latvijā, Jūrmalā.

Vairāk informācijas ir ŠEIT.