Piekraste mums (Coast4us)

No 2018. gada 12. līdz 14. martam starptautiskā projekta “Piekraste mums” (Coast4us) ietvaros asoc.prof. Sanda Geipele, pētnieks Edgars Pudzis, viespētnieks Māris Kaļinka, pētniece Linda Kauškale un profesore Ineta Geipele atradās projekta darba vizītē Zviedrijā. Projekta ietvaros notika kopējā tikšanās visiem projektā iesaistītajiem  dalībniekiem gan no Latvijas – Rīgas Tehniskās universitātes, VARAM, Carnikavas, Salacgrīvas un Saulkrastu pašvaldībām, gan Zviedrijas – Norrköping un Valdemarsvik pašvaldībām; Linköping universitātes; Coompanion Östergötland; Aspöja Fastigheter AB; Åland un Kökar pašvaldībām, kā arī no Igaunijas – Tallinas Tehnoloģiju universitātes, Laane-Saare, Pihtla un Pöide pašvaldībām.

Projekta galvenais mērķis ir izveidot ilgtspējīgus jūras un piekrastes teritoriju attīstības plānus gar Baltijas jūru Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā.