Vieslekciju Near-field spacecraft VLBI tracking in the context of space geodesy

RTU BIF Ģeomātikas katedra sadarbībā ar RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtu 21.09.2017.g. organizēja vieslekciju “Near-field spacecraft VLBI tracking in the context of space geodesy”, lektors Leonid Gurvits (The Netherlands).

Lekcijas virsrakstā minētais termins  VLBI (Very Long baseline interferometry) tuklojumā  – ļoti garas bāzes interferometrija, ir metode, kad tiek pielietoti vismaz divi radioteleskopi vienlaikus. Tēma ir aktuāla kosmiskajā ģeodēzijā un ir iezīmē saikni starp astronomiju un ģeodēziju, mērniecību, ģeomātiku. Vistiešākā veidā VLBI metodes nodrošina vienotu un aktuālu koordinātu sistēmu uz zemeslodes. Kosmiskā ģeodēzija (t.sk. VLBI) kalpo kā stūrakmens ģeotelpiskai informācijai, kas tiek ļoti plaši izmantota tautsaimniecībā.

Profesors Gurvits šonedēļ viesojas ne tikai kā vieslektors RTU, bet arī piedalās Eiropas Planetārās zinātnes kongresā 2017 (EPSC 2017).