FIABCI 2016. gada rudens stipendiju fondā ir iekļauta BUNĪI pārstāve – Linda Šterna

Kopš 2006.gada RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts ir Starptautiskās Nekustamā īpašuma federācijas – FIABCI International – biedrs. Šī dalība dod iespēju nekustamā īpašuma jomā strādājošajām institūcijām uzlabot savas darbības kvalitāti un kompetenci, savstarpēji apmainīties ar informāciju, kā arī paplašināt savas biznesa iespējas lokālā, nacionālā un starptautiskajā līmenī.

FIABCI 2016. gada rudens stipendiju fondā ir iekļauta BUNĪI pārstāve: maģistra profesionālo studiju programmas „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana” 2. kursa studente Linda Šterna.

FIABCI Stipendiju fonds ir starptautiska iniciatīva, kas vērsta uz jaunās paaudzes nākotnes karjeras atbalstu visā pasaulē. Līdzekļi tiek piešķirti arī dalībvalstu universitātēm, lai veicinātu to starptautiskās nekustamā īpašuma izglītības programmas. Fonds atbalsta visu FIABCI reģionu nekustamā īpašuma jomas pētniekus un ir piešķīris stipendijas pretendentiem no daudzām FIABCI dalībvalstīm.

Kā zināms, jau kopš 2006. gada BUNĪ institūts īsteno bakalaura programmu „Nekustamā īpašuma pārvaldība” un maģistra programmu „Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana”, kas ir atzītas arī Starptautiskajā nekustamā īpašuma tirgū. Īstenotā maģistra studiju programma «Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana» ierindota 35. vietā starp pasaules 100 labākajām universitāšu un biznesa skolu programmām nekustamā īpašuma jomā.

FIABCI (The International Real Estate Federation) ir starptautiskā nekustamā īpašuma federācija, sabiedriska organizācija ar īpašu konsultanta statusu nekustamo īpašumu jautājumos ANO Ekonomikas un sociālo lietu Padomē. FIABCI dibināta 1948.gadā, tā apvieno nekustamā īpašuma profesionālās organizācijas no 65 pasaules valstīm, 100 nacionālās asociācijas. FIABCI darbības jomas: nekustamo īpašumu darījumu starpniecība, vadīšana, vērtēšana, attīstīšana, kā arī likumdošana, arhitektūra, apdrošināšana nekustamo īpašumu jomās un pilsētu plānošana.

Apsveicam!