Nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma

Pētījumā ir izpētīti faktori, kas ietekmē nekustamā īpašuma tirgus attīstību, stāvokli, ko nosaka dzīvojamā sektora struktūras izvērtējums, un nekustamā īpašuma darījumu intensitāti dzīvojamās apbūves tirgus segmentā, kā arī izskaidroti faktori, kas ietekmē dzīvojamā sektora nolietojumu un nekustamā īpašuma tirgus stagnējošo raksturu. Pētījuma analīze, tās nozīmīgākie rezultāti un formulētie secinājumi pamato informatīvi analitiskās nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēmas nepieciešamību un nekustamā īpašuma tirgus attīstības iespēju izpētes turpināšanu vairākos virzienos. Izstrādāta informatīvi analītiskā nekustamā īpašuma tirgus attīstības vadīšanas sistēma nodrošinās nekustamā īpašuma tirgus sakārtošanu gan no juridiskā viedokļa, gan no esošās situācijas, atklājot aktuālās un reālās problēmas, komunikāciju un sadarbību starp valsts/pašvaldību iestādēm un uzņēmējiem/trešajām personām, lai sekmētu darījumus ar nekustamo īpašumu un to attīstības projektus. Pētījuma rezultāti ir atspoguļoti zinātniskā monogrāfijā.