Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība

Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā (Rīgas daudzdzīvokļu namu mikrorajonu ilgtspējīga attīstība)

Projekta merķis: Rīgas apkaimju tipveida dzīvojamās apbūves tehniskā stāvokļa izpēte, siltumenerģijas patēriņa datu apkopojums un tipveida ēku atjaunošanas nepieciešamības raksturojums. Pētījuma rezultāti paredzēti tipveida dzīvojamo ēku atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ekonomisko pamatojumu sagatavošanai, finanšu ieguldījumu atmaksāšanās nosacījumu noteikšanai no ietaupītās siltumenerģijas neveiktā maksājuma un jaunas pieejas izstrādāšanai dzīvokļu īpašnieku iesaistīšanai tipveida
ēku atjaunošanā.