MICROPOL – attālinātā darba centri ārpus metropoļu reģioniem

Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot vietējās un reģionālās attīstības politikas efektivitāti un instrumentus, lai stimulētu izaugsmi un nodarbinātību ārpus metropoļu reģioniem. Projekta specifiskais mērķis ir pilnveidot vietējās un reģionālās pārvaldes zināšanas un stratēģijas attālinātā darba centru veidošanai. Projekta ietvaros sagatavots labās prakses apkopojums, biznesa modelis attālinātā darba centra darbībai, vadlīnijas reģionālās politikas pilnveidošanai, kā arī vairāki ziņojumi par attālināto darbu un attālinātā darba centriem. Projekts īstenots ciešā sadarbībā ar nozares ekspertiem un pašvaldībām. Projekta rezultātu ietekmē Cēsīs tika atklāts kopā strādāšanas centrs “Skola 6”.