Sadarbības partneri

Sadarbības līgumi

Sadarbības līgumi ir noslēgti ar vairāk kā 120 uzņēmumiem, kas darbojas:
  • būvuzņēmējdarbības
  • nekustamā īpašuma
  • enerģētikas
  • banku
  • finanšu pakalpojumu
  • investīciju jomā
To vidū ir gan valsts iestādes, gan uzņēmumi no privātā sektora.

Sadarbības partneri zinātnes un lietišķajos jautājumos

Viens no veiksmīgākajiem starptautiskās sadarbības piemēriem

Saprašanās memorands ar Vācijas Austrumeiropas mājokļu būvniecības un attīstības biedrību, un Berlīnes Tehnisko universitāti, kas ļauj BUNĪI studentiem ne tikai iziet praksi ārvalstīs, bet arī iepazīties ar jaunākajiem zinātniskajiem sasniegumiem būvuzņēmējdarbībā, enerģētikā, atjaunojamo resursu izmantošanas un nekustamo īpašumu jomā, noklausoties vācu profesoru vieslekcijas un seminārus ne tikai Vācijā, bet arī Latvijā.

Nozīmīgs projekts, kurā no 2013. līdz 2015. gadam BUNĪ Institūts ņem dalību

Daudzfunkcionālo nanopārklājumu izveide aviācijas un kosmosa tehnikas konstruktīvo elementu aizsardzībai.

ERAF: Darbības programma «Cilvēkresursi un nodarbinātība»

Papildinājums:

1.1. prioritātes «Augstākā izglītība un zinātne»

1.1.1. pasākuma «Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība»

1.1.1.2. aktivitātes «Cilvēkresursu piesaiste zinātnei»

Otrās projektu kārtas Rīgas Tehniskās universitātes projektā, vadītāja no BUNI Institūta puses, profesore Ineta Geipele,  pētījumos piedalījās arī profesors Jānis Vanags,.profesore Tatjana Tambovceva, kā arī jaunās zinātnieces Dr. Tatjana Štaube un Dr. Sanda Geipele.

BUNĪ institūts savus zinātniskos pētījumu rezultātus prezentē Starptautiskajās zinātniskajās konferencēs un arī apkopo zinātniskajās monogrāfijās.